Оржах үкр жил өлзятя болтха!
Авчах наснтн ут болж,
Кишгтн бат болж!
Орсн жил орута болтха,
hарчах жилин кишгт күртж,
Жил болhн ширя эргяд сууж,
Зулан байртаhар кеж,
Амулнг менд цуhар бяятн!!

Просмотров: 371 | Добавил: sgl_elista | Дата: 09.12.2020